Ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje 2022

Děkujeme ses. Jitce Kejřové a br. Vratislavovi Řezáčovi za dlouhodobou práci pro TJ Sokol Zlín a blahopřejme k ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje 2022.

Předání pamětních medailí proběhlo dne 7. prosince v Baťově vile ve Zlíně mj. za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje.