Všestrannost

TJ Sokol Zlín

Zde naleznete základní náplň cvičebních hodin pod vedením Odboru všestrannosti.
Oficiální webové stránky včetně aktuálních informací o cvičebních hodinách, výši pololetních příspěvků a
kontaktech na vedoucí cvičitele naleznete na www.sokolzlin-ov.cz.

Sokolíci (batolata)

Batolata jsou určena pro nejmenší děti od jednoho roku a jejich rodiče. Obsahem hodin jsou především společné hry, cvičení, zpívání a říkanky. To vše napomáhá dětem ve všestranném rozvoji. Díky cvičení a hrám se zlepšuje pohybová koordinace, obratnost a pružnost. Zpívání a říkadla zase pomáhají odstraňovat psychické zábrany a trénují paměť.
Hlavním cílem hodin je nejen zábava, smích, radost z pohybu a společně stráveného času, ale také začlenění se do kolektivu stejně starých dětí.

rodiče a děti

Cvičení je určeno pro děti do pěti let, které cvičí 1x týdně se svými rodiči nebo prarodiči.
Za doprovodu říkadel a písniček, které se během cvičení naučí, si nejprve procvičí jednotlivé části těla. Další částí hodiny je první samostatné cvičení – běhání, skoky, kotrmelce, válení sudů, přechod přes kladinu, cviky na obratnost, házení balonem, cvičení s padákem a využívání dalších cvičebních pomůcek a nářadí v prostorách sokolovny.
Děti se učí především samostatnosti a komunikaci s ostatními dětmi.

Mladší žákyně

Cvičení je určeno pro všechny holky od 6 do 11 let (1.-5. třída).

Cvičení probíhá 2x týdně a je zaměřeno na různé pohybové dovednosti.

V pondělí se cvičí na Sokolovně, která je vybavena gymnastickým kobercem s využitím nejrůznějšího nářadí a náčiní. Na začátku hodiny pořádně protáhneme svaly a rozcvičíme tělo. Poté střídáme jednotlivá nářadí, zlepšujeme své dovednosti a učíme se základy sportovní gymnastiky.

Ve čtvrtek chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ Komenského, kde se zaměřujeme především na pohybové hry, atletické prvky, míčové hry a další týmové sporty jako přehazovaná, basketbal, vybíjená a rovněž netradiční hry jako např. ringo.

Cílem cvičebních hodin je získání a zlepšování obratnosti, koordinace, pružnosti a posílení celého těla. Získání základních dovedností při cvičení na nářadí a hře s balónem. Hlavní motivací je pro nás ale zábava, nové zážitky a kladný vztah ke sportu.

Mladší žáci

Cvičení je pro všechny kluky od 6 do 11 let (1.-5. třída). 

Ve středu se cvičí na Sokolovně. Na začátku hodiny pořádně protáhneme svaly a rozcvičíme tělo. Náplní hodin jsou závodivé a pohybové hry, cvičení na nářadí a získání základní průpravy sportovní gymnastiky.

Ve čtvrtek se v tělocvičně ZŠ Komenského věnujeme především pohybovým a míčovým hrám a dále atletickým prvkům. Kluci si zahrají např. fotbal, florbal, vybíjenou a rovněž netradiční hry jako např. ringo.

Hlavním úkolem je ale zábava, vybití energie a nové zážitky s kamarády.

Starší žákyně

Cvičení starších žákyň (od 11 let) je zaměřeno na všestranný rozvoj jednotlivce.

V pondělí cvičíme na Sokolovně. Rozcvička, většinou s hudebním doprovodem, je zaměřena na správné držení těla, protažení a posilování svalů. Snažíme se v ní také rozvíjet taneční a rytmické schopnosti dívek. Následuje cvičení na nářadí nebo s náčiním, kde dívky zlepšují již dosažené dovednosti a učí se novým cvikům pod vedením zkušených cvičitelek.

Ve čtvrtek navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Komenského. Zde se zaměřujeme na míčové sporty a netradiční hry, kde rozvíjíme týmového ducha a celkovou tělesnou kondici.

Pravidelné cvičení zlepšuje kondici, zdraví, učí dívky mít radost a potěšení z pohybu. Správný kolektiv navíc zlepšuje nejen fyzický, ale i psychický stav dívek.

Starší žáci

Cvičení starších žáků je zaměřeno na rozvoj síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Protože chodíme cvičit dvakrát týdně, zaměřujeme tyto hodiny na různé pohybové dovednosti.

Ve středu cvičíme na Sokolovně. Hodinu začínáme vždy kvalitní rozcvičkou a protažením celého těla. Základem je gymnastická průprava, závodivé hry, cvičení na nářadí a posilování.

Ve čtvrtek navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Komenského. Zde se zaměřujeme na míčové sporty všeho druhu, netradiční hry, rozvíjíme týmového ducha a celkovou fyzickou kondici.

Kondiční cvičení pro ženy

Kondiční cvičení pro ženy probíhá dvakrát týdně ve zlínské Sokolovně, a to vždy v pondělí a ve středu. Cvičební hodiny jsou kombinací rytmické gymnastiky, pilates a rehabilitačního cvičení.

Cvičení probíhá vždy na hudbu a je zaměřeno na posilování a protahování celého těla. Do každé hodiny zařazujeme také zdravotní cviky s overbalem, gumou, míčky nebo tyčemi. Hlavním cílem hodin je formování a posílení postavy.

Senioři

Seniorky (60+) mají pohyb zaměřený na udržování kondice.

Fyzické výkony seniorek nejsou cílem jejich tělocvičného snažení. Důležité je nepřestávat s pohybovou aktivitou v pokročilém věku, protáhnout se jinak než v domácnosti a na zahrádce nebo na procházce s vnoučaty.  Mít ze cvičení radost, dobrý pocit, úspěšně zahánět nudu a udržovat si sociální kontakt s vrstevníky svého věku.

Cvičební jednotka je zaměřená na úsporné cvičení s cílem zachovat si pohyblivost. Cvičitelky vedou hodinu tak, aby cvičení nezpůsobilo bolest, aby bylo příjemné. I estetika pohybu hraje svoji roli. Cviky jsou voleny tak, aby si je seniorka mohla klidně zacvičit i doma o samotě na židli či na lůžku.

Seniorky nepreferují reprodukovanou hudbu, ale ve svých hodinách jako hudební doprovod volí zpěv obecně známých písniček, který podporují při pohybu správné dýchání a evokují příjemné vzpomínky na prožitá léta.

Volejbal

Volejbal na sportovně – rekreační úrovni je určen pro dorostenky, dorostence od 16 let pro ženy i muže.

Cvičíme 1x týdně v tělocvičně na ZŠ Komenského ve Zlíně.

Náplní hodiny je rozcvičení, nácvik úderů, herní systém a hra.