Oslavy 1. máje – poděkování

Děkujeme všem, kteří se společně s námi účastnili prvomájových oslav ve Zlíně a oslavili tak výročí 125 let založení TJ Sokol Zlín.

Účast nás mile překvapila, připravené disciplíny na nám. Míru si přišlo během dne vyzkoušet bez mála 500 dětí! TJ Sokol Zlín se dále prezentoval jak početným průvodem, tak vystupováním na podiu s ukázkou našeho cvičení!

Poděkování patří především fa. MARTY PRODUCTION, která byla hlavním organizátorem oslav 1. máje jmenovitě Martině Lerlové, Martinu Červinkovi a Martinu Šidlíkovi. Dále pak za aktivní účast a podporu bratrským sokolským jednotám Sokol Jižní Svahy 5, Sokol Prštné, Sokol Zádveřice, Sokol Malenovice a Sokol Březnice.

Na další shledání se budeme se těšit na naší sokolovně.

Nazdar!